Lottning av platser på båtturerna sker 07,35 på varje tur.
Om någon önskar stå vid sidan om varandra bör ni vara i god tid innan lottningen.
Betalning av båtturerna sker på klubbens BG 428-5060 eller Swish 1232586881
Kömedlemmar och ev. kompis kan åka med om plats finns.
Men kontakta Kalle Granstedt på telefon 070- 695 04 85 för besked.
bgsmalaxar
 
Flugbindningsträffar för medlemmar och kömedlemmar i klubblokalen 13:00-16:00.
2019: 9/1  16/1  23/1  30/1  6/2 13/2  20/2   27/2  6/3  13/3 

 bgsmalaxar

Aktivitetsprogram för säsongen 2019

Fredag  22/2  Årsmöte i Klubblokalen Tegelmästareg 2B
OBS tiden kl:19,00 Ställ upp på mötet där du får information om klubben och dess handlingsprogram,
samt för att du själv kan komma med synpunkter och förslag för klubbens bästa.
Bindande anmälan om du ska ha mat senast den 18/2    OBS  50 kr

bgsmalaxar

Lördag 2/3 o Söndag 3/3 Premiärfiske för havsöring i Rönneå Start kl: 08,00 OBS Utlekt fisk (besa) skall återsättas

bgsmalaxar

Söndag 24/3  kl: 08,00-11,00 Tävlingsfiske om klubbens vandrings pris i Rönneås nedre del. Invägning vid vändplatsen gamla järnvägsbron kl: 11,15
Vikterna från tävlingsdagarna 24/3 och 22/9 räknas ihop

bgsmalaxar

Tisdag 2/4 Arbetsdag vid ån samling vid materialförrådet kl: 18.00 på Ängvägen,
kaffe och tilltugg efter arbetet, vid samlingen bestäms vad som ska göras.

bgsmalaxar

Söndag 14/4 kl: 08,00-12,00 Kustfiske vid Ängelsbäck eller Lervik. Anm. vilka som vill med, senast onsdag till Ejler

bgsmalaxar

Fredag 19/4 kl: 09,00-11,30 Mörtmete med toppknuten lina och degkula i Hillarpsdammarna för alla klubbens medlemmar och deras familjer.
Vi tävlar om lite priser. Ta med korv o dryck vi håller grillen varm.
PS: All regnbåge återutsätts (inget flugfiske dessa timmar) DS

bgsmalaxar

22/4 Måndag kl:08,00-12,00 Fiske efter grov fisk i Rönneå vid Mardal. Samåkning från Coop:s parkering kl: 07,30

bgsmalaxar

28/4 Söndag Grundvattenfiske M/S Linda från Landskrona 08,00-14,00 Max 35 personer pris 280 kr
Anmälan senast 22/4 på hemidan, Sista betalnigsdag 22/4

bgsmalaxar

1/5 Onsdag Flugans dag,  Hillarp. Start  kl: 09,00 OBS inget fiske i dammarna veckan innan!!!
Om du vill vara med och tävla om största fisk mellan 9-12 så skriver du in dej innan du börjar fiska.
Dammkommittén bjuder på grillad korv och dricka

bgsmalaxar

5/5 Söndag  kl: 08,00 Horngäddefiske vid badplatsen nedanför rondellen strax innanför Svinbådan i Viken.
PS:  glöm inte kaffekorgen. DS
bgsmalaxar

Tisdag 21/5 Arbetsdag vid ån samling vid materialförrådet kl: 18.00 på Ängvägen,
kaffe och tilltugg efter arbetet, vid samlingen bestäms vad som ska göras.

bgsmalaxar

14/6 Fredag Gösfiske på Västersjön.  Vi träffas vid sjösättnings-rampen kl: 19,00 för korvgrillning och genomgång.
Glöm inte fiskekort och att ni har en båt att åka ut med.

bgsmalaxar

Tisdag 18/6 Arbetsdag vid ån samling vid materialförrådet kl: 18.00 på Ängvägen, väl mött
kaffe och tilltugg efter arbetet, vid samlingen bestäms vad som ska göras.

bgsmalaxar

Tisdag 9/7 Arbetsdag vid ån samling vid materialförrådet kl: 18.00 på Ängvägen, väl mött
kaffe och tilltugg efter arbetet, vid samlingen  bestäms vad som ska göras.

bgsmalaxar

13/7 Lördag Regnbågsfiske Emmasjön Lycke utanför Klippan. Här får du fiska både Spinn o fluga.
Det kostar 200 kr och du får ta 2 fiskar. Samåkning från Taxi kl:06,00 anm. till Ejler senast 10/7

bgsmalaxar

21/7 Söndag  Kl: 17,00-21,00 Makrillfiske med båt från Kattvik.
Anmälan till Bengt i Varuhallen i god tid, så han vet hur många båtar vi behöver. Medtag fika

bgsmalaxar

Tisdag 6/8 Arbetsdag vid ån samling vid materialförrådet kl: 18.00 på Ängvägen, väl mött
kaffe och tilltugg efter arbetet, vid samlingen bestäms vad som ska göras.

bgsmalaxar

1/8-30/9 Tävling om Varuhallens vandringspris för största öring tagen på klubbens vatten.
Invägning måste ske på Varuhallen
bgsmalaxar

18/8 Söndag Citadellet Landskrona, här får du fiska med fluga o spinn. Det kostar 250 kr och du får ta 3 fiskar.
Det är saltvatten i vallgraven. Samåkning från Taxi kl: 07,00 anm. till Ejler senast  den 12/8.
bgsmalaxar

15/9 Söndag  Sillafiske M/S Linda från Landskrona 08,00-12,00
Max 35 personer pris 200 kr Anmälan senast 12/9 på hemidan, Sista betalnings dag 12/9.
bgsmalaxar

22/9 Söndag  kl: 07,00/11,00 Höstöringfiske Ugglarps broar, fisket ingår i klubbens tävlingsfiske.
Invägning 11,30 vid parkeringen.
bgsmalaxar

13/10 Söndag  Flatfiskemete M/S Linda från Landskrona 08,00-14,00 Max 35 personer pris 280 kr.
Anmälan senast 7/10 på hemidan, Sista betalnigs dag 7/10.
Lämpligt bete = Borstmask. Återkommer med hur vi kommer att beställa mask
bgsmalaxar

8/11 Höstmöte i klubblokalen kl: 19,00 Bindande anmälan om du ska ha mat senast den 4/11 Pris ca: 100kr
Anmälan behövs ej om du inte ska äta.
Du har väl inte glömt att sända in fångststatistiken!!
bgsmalaxar

17/11 Söndag Grundvattenfiske M/S Linda från Landskrona 08,00-14,00 Max 35 personer pris 280 kr
Anmälan senast 11/11 på hemidan, Sista betalnigs dag 11/11
bgsmalaxar

12/1-2020 Torskatur  M/S Linda från Landskrona 08,00-12,00
Max 35 personer pris 200 kr
Anmälan senast 8/1 på hemidan, Sista betalningsdag 8/1.
bgsmalaxarbgsmalaxar

Lottning av platser på båtturerna sker 07,35 på varje tur. Om någon önskar stå vid sidan om varandra bör ni vara i god tid innan lottningen.
Betalning av båtturerna sker på klubbens BG 428-5060 eller Swish 1232586881 Kömedlemmar och ev. kompis kan åka med om plats finns.
Men kontakta Kalle Granstedt på telefon 070- 695 04 85 för besked.

bgsmalaxarbgsmalaxar

 

Logga in