Start

Träffar: 202190

ÄSFF är en förening med 275 medlemmar. Målsättningen är att skapa så bra fiske som möjligt,
i första hand i Rönneå med biflöden.
startbild4Detta sker genom att klubben sedan många år sköter kortfiskesträckan i nedre delen av Rönneå och Rössjöholmsån.

Vid Rönneå finns ett stort antal flytbryggor för sportfiskare och dessutom tre vindskydd med eldstäder. Medlemmarna ser också till att det är snyggt vid ån och att vass o.d. röjs undan så allmänheten ska mötas av ett trevligt och välskött fiskevatten.

För att ha ett trevligt fiske krävs att det finns fisk att fånga. Sedan några år är det inte tillåtet att sätta ut lax och öring i ån. Detta för att bevara den ursprungliga stammen samt att inte riskera att sjukdomar förs över från fiskodlingar till åns egen fiskstam. ÄSFF har därför tillsammans med fiskeklubbarna i Klippan och Helsingborg satsat mycket kraft och pengar på att förbättra lekmöjligheterna för framför allt laxen i Rönneå. Ån har rensats och nya lekbottnar anlagts. Detta har resulterat i man idag kan ha ett bra fiske efter lax i Rönneå.

Det har bildats ett fiskevårdsområde i de nedre delarna av Rönneå samt delar av Rössjöholmsån och Kägleån. ÄSFF kommer att i samarbete med fiskevårdsområdet göra olika fiskevårdsåtgärder här med målsättning att havsöringfisket ska förbättras väsentligt.

Klubben ordnar också diverse aktiviteter för sina medlemmar. Det är det mesta från tävlingar och fiskeutflykter till klubbaftnar med flugbindning och fiskefilmer.

<script>   (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){   (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),   m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)   })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

  ga('create', 'UA-63058868-1', 'auto');   ga('send', 'pageview');

</script>

August 2016
ti on to fr
1
2
3
4
Ingen bild
18:00
Datum :  2016-08-04
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18:00
Ängelholm, Sverige
Datum :  2016-08-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ingen bild
18:00
Datum :  2016-08-25
26
27
28
Ingen bild
10:00
Ingen bild
16:00
Datum :  2016-08-28
29
30
31
Logga in